Hervormde Gemeente Oene

Oud papier Aktie

Mocht u ook tussen de driemaandelijkse Aktie uw papier kwijt willen, dan kan dat. U kunt het dan brengen naar de container die bij de Buurte staat. Laat u de boel wel netjes achter. Wij zijn ook nog op zoek naar extra vrijwilligers, u kunt zich melden bij Leendert Nijhof.

Oud papier actiecomité (O.P.A.)
_________

 

Live uitzenden / kerkdienstgemist 

Sinds enkele weken kunnen de kerkdiensten van onze gemeente live meegeluisterd worden via internet. Deze mogelijkheid bestaat naast de gebruikelijke kerkradio uitzending. Wanneer u/jij live wilt meeluisteren of een opgenomen dienst wilt terugluisteren, kunt u/jij hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl gaan en in het zoekscherm de plaatsnaam invullen. Ook biedt kerkdienstgemist.nl een app aan voor de smartphone/tablet waarmee de diensten meegeluisterd of teruggeluisterd kunnen worden.

________

Kerkradio

Preek

Op donderdag 6 april kunt u om 18.30 uur een uurtje kerkradio beluisteren. Vanavond hoort u een preek. Wij wensen onze luisteraars goede aandacht en Gods zegen.

______________________________________
Avondmaalsdata 2017

Voorbereiding Viering/Nabetrachting en Dankzegging
14 mei 21 mei
27 augustus 3 september
19 november 26 november

_______________________________

Collectemunten
Bij deze herinneren wij u aan de mogelijkheid om collectemunten te bestellen door vooraf het bedrag over te maken op de rekening van college van kerkrentmeesters Herv. Gem. Oene, Rabobank-IBAN-nummer NL98 RABO 0348 2001 61, met vermelding collectemunten, hoeveel en van welke waarde u wenst, zijnde € 0,65,€ 0,80,€ 1,50 of € 3,00. Het voornemen is om deze dan zo spoedig mogelijk bij u te bezorgen.
De kerkrentmeesters

Voor meer nieuws en informatie kijk op de website van de kerk website kerk

Ned Herv Kerk Oene
Ned Herv Kerk Oene