De Christenvrouw – Yentl

Wij nodigen u hartelijk uit om eens een avond of morgen onze gast te zijn. We hopen dat de kennismaking zo goed bevalt, dat wij u t.z.t, als lid mogen begroeten.

Vergaderingen
De afdeling van de Christenvrouw in Oene vergadert maandelijks op
dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Ook worden twee koffieochtenden
gehouden van 9.30 uur tot 11.30 uur. Tijdens de koffieochtenden is
er kinderoppas. Voor deze bijeenkomsten worden gastsprekers
uitgenodigd en worden in de grote zaal van het verenigingsgebouw
“de Ark” te Oene gehouden.

Programma 2016-2017

maart 14-03-2017 Ervaringen van een reisleider Dhr E.A. Knoeff
maart 28-03-2017 Koffiemorgen: Thema: De kracht van onze woorden Mw. T. Meijer
april 12-04-2017 Duurzaan consumeren en het werk van Woord en Daad Mw. E. Hoogendoorn

 

Doelstelling Volgens de statuten: artikel 3. Doel
1 De vereniging wil vanuit de Bijbel christenvrouwen behulpzaam zijn, om te komen tot een beter inzicht en betere kennis omtrent de problemen van deze tijd, ten aanzien van gezin, maatschappij, staat en cultuur.
2 Zij wil zich inzetten om in Nederland de bijbelse normen en waarden te handhaven en zal wanneer deze in het geding komen haar stem doen horen bij de overheid en andere organisaties.
3 Zij wil christenvrouwen met elkaar in contact brengen.
4 Dit alles zal dienen te geschieden in overeenstemming met de grondslag

Bestuur:
2e Voorzitter
Z.Schuurman – Pannekoek
Bremensallee 6
8167 PH Oene

Secretaris
Mevr. J.H. van Soeren-Nooteboom
Donselaarsweg 49
8167 NH Oene
tel. 641201

1e penningmeester
Z. Nooteboom- van de Snel
Dorpsstraat 38
8167 NL Oene
tel. 641293

Public Relations
R. Hassink-Fuit
IJsseldijk 10
8167 PT Oene

Bestuurslid
P. Tessemaker- Kliemesch
Beukenhaag 6
8167 NR Oene
Tel 842259