Vereniging Oener Belang

Vereniging Oener Belang heeft  tot taak  het behartigen van het algemeen belang van de Oener bevolking.

Dit betekent:
1.  mede bewaker zijn van de kwaliteit die past bij een leefbaar en veilig dorp
2.  het stimuleren van activiteiten,die o.a. door de gemeenschap worden voorgesteld.
3.  contact onderhouden met overheidsinstanties met betrekking tot voorgaande zaken.

Bestuurlijke instanties  zoals gemeentes en provincies zijn steeds toegankelijker voor de burger om  zijn/haar stem te laten horen. Veelal gebeurt dit door belangenverenigingen zoals Oener Belang (OB). In het geval van Oener Belang binnen de Gemeente Epe gebeurt dit door bijv. te verschijnen  en zich te laten horen op hoorzittingen, openbare commissie-vergaderingen en contact  te onderhouden met B&W en ambtenaren van de gemeente, als ook met vertegenwoordigers van politieke partijen.

Het is van belang dat OB kan steunen op een zo groot en breed mogelijk deel van de Oener bevolking. Het is voor de vertegenwoordigers van OB (meestal het bestuur) van belang  in specifieke gevallen de standpunten en problemen van de leden te horen en zodat ook Uw stem gehoord wordt.

Soms kunnen zaken conflicterend zijn, dan zal er toch, na zorgvuldige afweging, een besluit moeten worden genomen in het algemeen belang van Oene. Dit is dan bepalend voor de opstelling van Oener Belang. Oener Belang  bestaat al sinds 1954! In 1977 werden de statuten , na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, opnieuw vastgesteld en notarieel vastgelegd.

De vereniging heeft ten doel: “de bloei en vooruitgang van Oene te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, door datgene aan te moedigen, te ondersteunen en uit te voeren, wat zal strekken tot het bevorderen van het algemeen belang van Oene, onder meer door de aandacht van autoriteiten en colleges te vestigen op al datgene wat in het belang van Oene kan zijn”.
Mocht u nog geen lid van Oener Belang zijn, dan zullen wij U binnenkort graag als nieuw lid willen begroeten!

Bestuur Oener Belang

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
A. (Arno) Berghorst
Eperweg 50
8167 LJ Oene
Email: info@dewijnbergen.nl

Vice-voorzitter
D.J. (Dirk Jan) Beumer
Ravenstraat 25a
8167 NS Oene
Email: dirkjanbeumer@planet.nl

Penningmeester
R.M.A. (Remco) Van Vessem
Koekampsweg 3
8167 PP Oene
Email: info@van-vessem.nl

Leden
J.A. (Jurriën) Dijkgraaf
Middelbeekseallee 1a
8167 NV Oene
Email: jadijkgraaf@hotmail.com

K. (Klaas) Mijnheer
Keizerstraat 2
8167 NE Oene
Email: kmijnheer@live.nl

Contactgegevens

HET OENER BELANG
E-mail:info@oenerbelang.nl
Telefoon:06-20427824
Secretariaat Oener Belang
Eperweg 50
8167 LJ Oene