12 februari – Christenvrouw ‘Yentl’ jaarvergadering

Het is al jaren de gewoonte om in februari onze jaarvergadering te houden. Zo ook dit jaar en wel op dinsdag 12 februari. Als spreker is deze avond dhr. Gerard Leijsen onze gast. Het thema van deze bijeenkomst is: ‘onderwijs vroeger en nu’. De heer Gerard Leijsen is gepensioneerd onderwijzer en echtgenoot van juffrouw Drent. Zij was in de periode van 1966 tot 1970 kleuterleidster op de School met de Bijbel. Tijdens de lezing zal er een beamer presentie zijn en zal er vast veel herkenning zijn in de beelden die getoond worden. Verder zijn er de gebruikelijke plichtplegingen die bij een jaarvergadering horen. Ook is er zoals gewoonlijk een collecte. De bestemming hiervoor vindt u op de uitnodiging die, als het goed is, alle leden persoonlijk hebben ontvangen. Lijkt het u leuk om deze avond bij te wonen, dan bent u van harte welkom in de grote zaal van verenigingsgebouw ‘de Ark’ aan de Keizerstraat. Aanvang 19.30 uur.