Kerk OeneYentl

12 maart ledenvergadering De Christenvrouw ‘Yentl’

De jaarvergadering ligt al enkele weken achter ons. We mogen terugkijken op een mooie avond. Naast de gebruikelijke plichtplegingen op zo’n avond werden er ook nog enkele leden in het zonnetje gezet. Een jubilaris, de wijkhoofden en de organiste kregen een bloemetje als blijk van waardering. Op de beelden die getoond werden door dhr. Gerard Leijsen werden door sommige leden nog mensen herkend. Of ze stonden zelf op de foto of familieleden en bekenden. Voor de komende ledenvergadering van dinsdag 12 maart a.s. is de heer G. Kouwenhoven uitgenodigd. Hij is streekarchivaris van de gemeente Epe, Heerde en Hattem. Hij komt ons wat vertellen over zijn werk, over de kozakken van Veessen en geeft ons een blik in het verleden van o.a. bovengenoemde plaatsen. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd. Niet alleen leden maar ook belangstellenden zijn deze avond van harte welkom. We beginnen om 19.30 uur in de grote zaal van verenigingsgebouw ‘de Ark’.

Hartelijke groet, het bestuur