Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe 15 maart bijeenkomst

Repetitie:

Wat was het heerlijk vrijdagavond om met zoveel mannen bij elkaar onze liederen te zingen. Wij zien al uit naar de volgende repetitiebijeenkomst. Dat is een extra bijeenkomst op vrijdag 15 maart a.s. van 19.00 tot 20.15 uur in het verenigingsgebouw de Ark in Oene. Wij willen ons dan vooral gaan voorbereiden op de komende zangavond in de Dorpskerk te Oldebroek.

Zangavond Oldebroek:

Op zaterdag 16 maart a.s. wordt in de Dorpskerk, Kerkstraat 1 in Oldebroek een samenzangavond van psalmen en bekende geestelijke liederen met bovenstem gehouden.

De avond (voor jong en oud!) begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de Bijbelverspreiding in Rwanda.

Informatie:

Voor meer informatie over de bovenstemgroep of over de verkoop van cd’s van deze zanggroep: 0578-641522, 641435 of 627018.