14 december – online kerstviering – Bijbelkring ‘Loïs’ en Christenvrouw ‘Yentl’

14 december – Bijbelkring ‘Loïs’ en Christenvrouw ‘Yentl’

Op dinsdag 14 december hopen we als leden van Bijbelkring ‘Loïs’ en de Christenvrouw ‘Yentl’ samen het kerstfeest te vieren. In verband met de huidige maatregelen is het niet mogelijk om dit gezamenlijk in de Ark te doen. Daarom is er besloten om er een online-uitzending van te maken die om 19.30 uur begint. We leven inmiddels alweer in de adventsweken. Dat betekent uitzien naar de komst van Jezus naar deze aarde. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft. Het thema van de kerstliturgie is: ‘Zie, uw Koning komt ….. en Hij is een Heiland’. Hij kwam voor ons naar deze wereld als onze Redder en Zaligmaker. Is Hij ook uw Heiland geworden om uw schuld te verzoenen en u van alle zonden te verlossen? Het reddende Licht in onze duisternis kwam van boven en wij mogen onze ogen naar boven richten want daar komt onze hulp vandaan. Aan deze avond werken o.a. ook enkele zangers mee die samen of solo de liederen ten gehore zullen brengen. Zoals we gewoon zijn is er deze avond ook een collecte. De opbrengst is bestemd voor de kinderen van Woord en Daad die gesponsord worden door de J.V. Bij deze nodigen we u allen van harte uit om dit kerstfeest met ons mee te vieren. Als bestuur en leden van Bijbelkring ‘Loïs’ en de Christenvrouw ‘Yentl’ wensen we u allen gezegende kerstdagen.