17 augustus – Zendingsmiddag – Hervormde kerk Oene

Op D.V. woensdag 17 augustus 2022 wordt weer de jaarlijkse zendingsmiddag in de Hervormde Kerk te Oene gehouden.

Sprekers deze middag zijn: Ds. D. J. Diepenbroek (Putten) en Ds. L. Schaafsma (Nunspeet). Ds. E. Mijnheer zal deze middag de opening en sluiting verzorgen. Het thema voor deze middag is: Rachel weent over haar kinderen. Naar aanleiding van Jeremia 31 vers 1 tot en met 16.
De aanvang is 13.30 uur. In de pauze en na afloop is er gelegenheid tot het kopen van consumpties. Ook is er een handwerktafel. Er zijn van deze middag cd’s te bestellen bij de handwerktafel en via de mail: zending@kerkoene.nl De opbrengst van deze verkoop en de te houden collecte is bestemd voor de GZB. Wij willen iedereen van harte uitnodigen deze middag bij te wonen.

Er kan ook online gekeken worden via www.kerkoene.nl/live

Zendingscommissie Oene

OENE – ZENDINGSMIDDAG FOTO RD HENK VISSCHER 18-8-99