25 september informatieavond in kulturhus Oene over Landschapsimpuls Epe-Oene voor aansluiting van erf en landschap

De gemeente Epe is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente is dan ook blij dat zij met het project ‘Landschapsversterking Epe-Oene’ dit kostbare landschap verder kan versterken. In samenwerking met Oener Belang en Stichting Landschapsbeheer Gelderland kunnen inwoners hun erf en grond met subsidie landschappelijk verbeteren. Op dinsdag 25 september wordt speciaal voor dit project een informatieavond georganiseerd in Kulturhus Oene, Dorpstraat 14-16 in Oene. Aanvang is om 20.00 uur.

Hoogstamfruit, knotbomen of poel
Voorwaarde voor de subsidie is dat uw perceel minstens 1 hectare groot is, zodat er 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen, een poel of 10 are andere beplanting aangelegd kan worden. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner vervolgens een vrijblijvend bezoek van een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege subsidie van de gemeente Epe en provincie Gelderland.

Aansluiten bij het landschap

Het doel van het project is om het erf en de gronden daaromheen te verfraaien met streekeigen landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan enkele solitaire bomen, elzensingels, struweelhagen, knotbomen, hoogstamfruitbomen of een poel. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Vogels en andere dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen.

Programma

Tijdens de informatieavond op 25 september krijgt u meer informatie over het project en is het mogelijk om u direct aan te melden.
19.45 uur   Inloop met koffie en thee
20.00 uur Welkom door Oener Belang
20.05 uur  Opening door wethouder Aalbers gemeente Epe
20.15 uur   Informatie over het beplantingsproject ‘Landschapsversterking Epe-Oene’ door Eward Timmerman (Stichting Landschapsbeheer Gelderland)
21.15 uur    Vragen en aanmelden project
21.30 uur   Afsluiting

Meer informatie en aanmelden

Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om de informatieavond te bezoeken maar wel interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Eward Timmerman, telefoon 026 353 74 44.

U kunt zich (vrijblijvend) aanmelden via dit digitaal formulier download de PDF en neem deze mee naar de informatieavond of stuur op via de post.

Kijk voor meer informatie over Stichting Landschapsbeheer Gelderland hier : Stichting Landschapsbeheer Gelderland