nieuws

Muskathlon Ghana Update

Beste mensen, in het afgelopen voorjaar van 2021 wilden Gerrit van der Weerd en ik (Ruud Achterveld) ons inzetten om armoede te bestrijden in Ghana.

Dit wilden wij doen door geld te werven en uiteindelijk 21 km hard te lopen in dat land. Het doel van de organisatie Muskathlon, waarmee we in actie zijn gekomen, is om onrecht uit de wereld te ruimen. Dit doen ze in samenwerking met Compassion in allerlei ontwikkelingslanden met elk land zijn eigen problemen. Zo ook in Ghana waar armoede een groot probleem is en waar het doel is om kinderen in nood te helpen. Zo wordt medische en fysieke hulp aangeboden. Ook krijgen de kinderen onderwijs en leren ze over wandelen met Jezus. Door de COVID-19 situatie ging de reis in mei 2021 naar Afrika niet door. In plaats daarvan gingen deelnemers als gebaar, voor het tot nu toe behaalde sponsorgeld, sporten in eigen land. Ook Gerrit en ik deden dat. Daarom gingen wij op 26 juni op Schiermonnikoog 21km rennen als tijdelijk alternatief. Uiteindelijk willen we nog naar Ghana zelf toe (op eigen kosten) om ook daar te rennen. Dit kan waarschijnlijk pas in 2022. We hebben tot nu beiden individueel meer dan € 8000,- geworven. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de support en de donaties tot nu toe. Wij zijn dankbaar dat God zoveel mensen in beweging brengt om armoede te bestrijden zodat ook degene die minder hebben, geholpen kunnen worden en dat het evangelie daarbij verspreid wordt.

Wilt u alsnog sponsoren?

Doneren of een kind steunen kan via deze link:

https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/3096/ruud-achterveld.html

https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/3095/gerrit-van-der-weerd.html

Ruud Achterveld