aanvraag subsidie Stichting d’Olde Banke Oene

Stichting  d’Olde Banke

Net als voorgaande jaren kunnen nu ook weer verenigingen uit Oene en Welsum een verzoek indienen voor een financiële bijdrage uit het fonds van de Stichting d’Olde Banke.

Deze subsidieregeling is ooit in het leven geroepen om het maatschappelijk belang te bevorderen en om het verenigingsleven in het voormalig werkgebied van de Rabobank Oene te ondersteunen.

Alleen schriftelijke verzoeken kunnen worden gehonoreerd, mits men daarin duidelijk de motivatie  voor de aanvraag uiteenzet.

 

De aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2018 binnen zijn bij:

Secretariaat Stichting d’Olde Banke

         Eperweg 1

         8167 LE  OENE

 

Wilt u ook uw IBAN-Nummer vermelden.

In de loop van januari 2019 vindt de beoordeling plaats.