bibliotheek epe

Als je kind drugs gebruikt, wat dan? – Bibliotheek houdt voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders

De Bibliotheek Noord-Veluwe houdt op 10 en 18 november voorlichtingsbijeenkomsten over drugsgebruik onder jonge mensen op de noordelijke Veluwe. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd van pakweg 15 tot en met 23 jaar.

Aanleiding is berichtgeving in de media eerder dit jaar over de toename van het aantal gebruikende jongeren. Het ging daarbij om alarmerende berichten over ontwrichting in gezinnen door stelende kinderen die hun GHB-verslaving proberen te bekostigen. 

In alle gemeenten in deze regio duiken zorgwekkende verhalen op over drugsgebruik onder jongeren. Daarbij gaat het niet alleen om GHB, maar ook over XTC, cocaïne en in toenemende mate 3-MMC, waarvan het effect wel wordt omschreven als een combinatie van MDMA en ‘coke’. 

De Bibliotheek Noord-Veluwe organiseert nu twee gratis toegankelijke voorlichtingsbijeenkomsten over deze problematiek nadat de bieb van verschillende kanten signalen bereikten over ouders die met heel veel vragen zitten. ‘Hoe komen ze aan die rommel’ bijvoorbeeld. Maar ook: hoe kan ik zien dat mijn kind iets gebruikt, wat is er allemaal te koop, wat doet het met ze, hoe schadelijk is het, hoe krijg ik mijn kind zover dat het hulp zoekt etc.

De bibliotheek is organisator en gastheer van de corona-proof ingerichte bijeenkomsten. Voor de inhoudelijke beantwoording van de vragen schuiven deskundigen aan. Het gaat om mensen van Tactus Verslavingszorg, politie, Centrum voor Jeugd en Gezin en jongerenwerk.

De eerste bijeenkomst is op 10 november in de Heerd in Heerde. Aanvang 19.30 uur. De tweede bijeenkomst is op 18 november in de bibliotheek van Elburg. Aanvang eveneens 19.30 uur.

In verband met corona is het aantal plaatsen beperkt. Daarom vragen we belangstellenden zich vooraf aan te melden. Dat kan via info@bibliotheeknoordveluwe.nl.