Ampt Epe 28 februari winterlezing over de beeldenstorm

DONDERDAG 28 FEBRUARI – WINTERLEZING OVER DE BEELDENSTORM –

We zijn blij er in geslaagd te zijn om de heer Sander Wassing (1987) geboren in Hazerswoude (ZH) naar Epe te halen. Zijn hart ligt bij geschiedenis en hij studeerde hiervoor aan de Universiteit van Leiden. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten. Sinds augustus 2013 is hij afgestudeerd en sindsdien werkzaam als freelance historicus. Hij schrijft artikelen, verzorgt gastlessen op scholen en is werkzaam als stadsgids in Leiden. Tevens is hij als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.

Epe, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten (1566-1569)

In de zomer van 1566 stegen sociale, religieuze en economische spanningen naar een kookpunt en barste de bom. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten.  Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.

Lange tijd waren historici van mening dat de Beeldenstorm en de daaraan verbonden onlusten aan Gelderland voorbijgingen: ‘…in Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen ging alles veel kalmer toe’. In recente studies is dit beeld bijgesteld. In Elburg en Harderwijk sloegen beeldenstormers keihard toe. In archiefstukken uit het Algemeen Rijksarchief Brussel lezen we hoe het in de parochiekerk van Elburg uit de hand liep na een preek van Jan Arentsz Mandenmaker: ‘Dat als die mandemaecker in die broeren kercke predikte/ dat hy getuyghe inden kercke was/ und zoe die predicant onder anderen begost toe blasphemieren op die beelden.’

In de kleinere plaatsen als Epe en op het platteland van het hertogdom Gelre leek het jaar 1566 rustig te zijn verlopen. Toch moet men ook hier goed op de hoogte zijn geweest van de gebeurtenissen in de Nederlanden. Verschillende prominente beeldenstormers uit Elburg en Harderwijk hadden bijvoorbeeld bezittingen in Epe. Wat heeft men in Epe gemerkt van deze turbulente tijd? Hoe komt het dat de kerk in Epe ongeschonden bleef in 1566? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.

De lezing vindt plaats in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

  • Voor alle evenementen geldt: gratis deelname voor leden met eventuele partner; niet-leden betalen 3,50 euro.
  • Het is altijd mogelijk dat een evenement, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan. Dit wordt altijd vermeld op de website: . Raadpleeg dus te allen tijde de info op de website van ampt epe.