Ampt Epe – dinsdag 9 april ledenvergadering en filmvoorstelling

Op dinsdag 9 april 2019 vindt om 20.00 uur de algemene ledenvergadering plaats van Ampt Epe. Na het huishoudelijke deel van de vergadering zal er een filmvoorstelling worden gegeven. We hebben de heer Frans Schumacher bereid gevonden om deze film(s) over Vaassen voor ons te draaien. Frans is natuurlijk geen onbekende voor ons. Hij is lid van onze mooie vereniging en tevens redactielid van ons prachtige historische-verenigingsblad. Ook is hij auteur van meerdere boeken over Vaassen. Het bekendste werk van zijn hand is wel het in 2008 uitgegeven boek: ‘Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950’.

Om 20.45  uur start de filmvoorstelling; deze zal ongeveer 60 minuten duren en omvat 7 a 8 filmpjes.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: *Het journalistenkamp op kasteel Cannenburch. *Zwembaden in Vaassen (Elspeterweg en Koekoek). *Opgravingen dr. Bursch. *Boerenstaking met boer Koekoek, 1961. De rest blijft een verrassing! Graag willen we nog vermelden dat deze filmvoorstelling mede tot stand kan komen dankzij medewerking van Museum Vaassen Historie.

De ALV en de film(s) wordt gehouden in het nieuwe zalencentrum van De Hezebrink aan de DS. van Rhijnstraat 69 in Emst. Vergaderstukken, w.o. het financieel verslag en agenda vindt u t.z.t. op de website van Ampt Epe. De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Ca. 20.45 start de film(s) over Vaassen.

 

  • Voor alle evenementen geldt: gratis deelname voor leden met eventuele partner; niet-leden betalen 3,50 euro.
  • Het is altijd mogelijk dat een evenement, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan. Dit wordt altijd vermeld op de website: . Raadpleeg dus te allen tijde de info op de website van ampt epe.