Ampt Epe donderdag 6 september lezing Jagerskampen op de Veluwe – 8 september najaarsexcursie

Op donderdag 6 september verzorgt oud Epenaar Cor van Baarle uit Elburg een lezing over de rendierjagers op de Veluwe, gevolgd door een excursie op zaterdag 8 september naar een Jagerskamp bij de zandverstuiving De Zoom in de nabijheid van ’t Harde. Middels een PowerPointpresentatie zal de Oude- en of Midden Steentijd belicht worden. Aanbod komen archeologische vondsten zoals vuursteenwerktuigen en ook resten van nederzettingen, begraafplaatsen en akkers van de eerste landbouwers in Noord- en West- Nederland.

Op de hoger gelegen zandgronden zijn tal van vuursteenateliers ontdekt. Dit zijn plaatsen waar men vuursteen werktuigen vervaardigden.  De heer Cor van Baarle zal ook zelf gevonden vuursteenwerktuigen meenemen naar de lezing en naar de excursie. Op de hoger gelegen zandgronden zijn tal van vuursteenateliers ontdekt. Dit zijn plaatsen waar men vuursteen werktuigen vervaardigden. Deze werktuigen geven aan dat de mens uit de Midden Steentijd uitgerust was om te jagen en te vissen.

De verspreiding van de vondsten in het moeras en aan de rand van het moeras op de Noord Veluwse zandgronden blijken één territoriale eenheid te vormen. Een netwerk van beken en kreken verbinden de ”nederzettingen” met elkaar. Ook verder op de Noordoost Veluwe zijn interessante vondsten gedaan onder andere bij Niersen, t´ Soerel en op de Renderklippen.

De lezing is op donderdag 6 september in het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 in Epe. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de aanvang is 20.00 uur.

ZATERDAG 8 SEPTEMBER: NAJAARSEXCURSIE

De aansluitende excursie is op zaterdag 8 september:

De route is vanaf Epe: N309 naar ’t Harde. Vlak voor de Shell-pomp naar links, de Wolkamerweg in en deze volgen tot de T-splitsing. Naar rechts drempel over en meteen links: Bovenweg in en volgen. Linksaf de Badweg in. Einde Badweg is een parkeerplaats bij zandverstuiving De Zoom.

Aanmelden voor deelname aan de excursie is noodzakelijk.
U kunt zich tot en met 05 september a.s. opgeven via: evenementen@ampt-epe.nl

Let op!

Voor alle evenementen geldt: gratis deelname voor leden met eventuele partner; niet-leden betalen 3,50 euro.

Het is altijd mogelijk dat een evenement, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan. Dit wordt altijd vermeld op de website: . Raadpleeg dus te allen tijde de info op onze site.