Bericht burgemeester gemeente Epe aan alle inwoners.

▪️We hebben te maken met een ernstige situatie.▪️ Alleen▫️ samen ▫️ kunnen we die het hoofd bieden.

Beste inwoners,

De maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus volgen elkaar nu snel op. Die maatregelen blijken nodig, want het virus verspreidt zich nog steeds. Zondag 15 maart werd bekend dat in onze gemeente de eerste mensen besmet zijn geraakt.

Al die maatregelen grijpen in ons dagelijks leven in. Zowel thuis als op het werk en zelfs in onze vrije tijd. Tot en met 6 april zijn scholen en kinderopvanglocaties gesloten. Net als allerlei plaatsen en gebouwen waar we sporten, onze hobby uitoefenen en elkaar ontmoeten. Als gezegd: ingrijpende én nodige maatregelen. Door ons eraan te houden beschermen we zo veel mogelijk ieders gezondheid. Die van onszelf en van anderen, en vooral van mensen die kwetsbaar zijn, zoals onze opa’s en oma’s.

In onze dorpen en wijken zie ik mooie dingen gebeuren. Inwoners bieden elkaar hulp en hebben oog en oor voor elkaar. Zo is op Facebook binnen enkele uren de Corona-Hulpgroep Epe ontstaan en uitgegroeid tot al meer dan 1100 deelnemers. Als u dit leest zijn het er misschien nog wel meer. Ook de vrijwilligers van EpeDoet! zijn actief. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Initiatieven als deze geven mij het vertrouwen dat we samen de coronacrisis zullen doorstaan. Juist nu hebben we elkaar nodig. Laten we speciaal omkijken naar buurtgenoten die het extra nodig hebben, omdat ze alleen of eenzaam zijn.

Ik heb veel waardering en respect voor iedereen die onder deze omstandigheden zijn of haar werk moet blijven doen. Dat zijn de mensen in ‘vitale’ beroepen, zoals de harde werkers in de zorg, van de politie, van hulpdiensten. En alle anderen die zorgen dat onze samenleving zo goed mogelijk blijft draaien. We hebben te maken met een ernstige situatie. Alleen samen kunnen we die het hoofd bieden. Als uw burgemeester ben ik blij met hoe we het tot nu toe met elkaar doen in de gemeente Epe. Ik vraag u vooral om uw verantwoordelijkheid te nemen en uw gezonde verstand te gebruiken. Volg de richtlijnen op en blijf rustig. Ik weet zeker dat we op elkaar kunnen vertrouwen.

Tom Horn
Burgemeester van de gemeente Epe