Gemeente Epe

Bespaar water én geld met de regentonactie

Het klimaat verandert. Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en drogere zomers. Het daagt ons uit om bewust watergebruik te stimuleren. Het hele jaar door. Ook u kunt een bijdrage leveren door bewust om te gaan met regenwater. Doe mee aan onze regentonactie!

Met zo’n ton kan schoon regenwater nuttig worden gebruikt en stroomt het niet het riool in. Het rioolstelsel wordt minder belast en het schone regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. Een regenton is eenvoudig te plaatsen en het regenwater is uitstekend geschikt om bijvoorbeeld planten mee water te geven. Als u meedoet met de regentonactie, besparen we samen water én geld. Dus samen zuinig en samen duurzaam!

Regenwater beter benutten: wat u zelf kunt doen

Als eigenaar of huurder van een woning kunt u een regenton aan de regenpijp koppelen. Dit water kunt u gebruiken voor de tuin, kamerplanten of klusjes in en om het huis. U kunt ook de regenpijp doorzagen en het regenwater de tuin in laten lopen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het riool minder snel overbelast raakt door de heftigere regenbuien. Hiermee voorkomen we wateroverlast en verhogen we de grondwaterstand, wat goed is voor de natuur. Regenwater moet zoveel mogelijk door de bodem worden opgenomen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door tegels in de tuin te vervangen door groen.

Regentonactie

Een regenton is dus een simpele ingreep om kostbaar drinkwater te besparen. Met een flinke korting kunt u nu een regenton aanschaffen. Gemeente Epe stelt hiervoor € 65,- beschikbaar voor maximaal één ton per adres. De actie loopt vanaf maandag 1 mei 2023 tot en met vrijdag 30 juni 2023. Of tot het moment dat het totaalbedrag aan bijdragen is bereikt. Deze actie geldt voor zowel woningeigenaren als voor huurders* in de gemeente Epe. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. We behouden ons het recht voor om te controleren of de regenton daadwerkelijk is geplaatst.

*Let op: als u huurder bent van een woning van Triada, moet de regenpijp weer in oude staat hersteld worden als u gaat verhuizen. Tenzij de nieuwe huurder de regenton wil overnemen. Voor overige huurders is het raadzaam om contact op te nemen met uw verhuurder.

Bijdrage aanvragen: wat u moet doen

U vult het formulier in en voegt het betalingsbewijs van de regenton (eventueel inclusief voetstuk, kraan, vulautomaat en bladvanger) toe. Wij ontvangen de aanvragen het liefst digitaal. Lukt dit niet, dan kunt u een formulier afhalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het ingevulde formulier ook weer bij de balie inleveren.

Bijdrage aanvragen

Voorwaarden

Uit de aankoopbon moet blijken dat het om een regenton gaat. Alleen bonnen met een datum vanaf 1 mei 2023 tot en met 30 juni 2023 komen voor een bijdrage in aanmerking. Op het formulier vult u in:

  • de datum van uw aanvraag
  • uw naam
  • het adres waar de ton is geplaatst
  • hoeveel liter water er in de ton past (voor zover bekend)
  • uw bankrekeningnummer en naam

Wij proberen het bedrag binnen 4 weken na goedkeuring op uw bankrekening bij te schrijven.

Meer tips en voorbeelden om duurzamer om te gaan met regen- en drinkwater vindt u op de website van Nationale Tuin & Klimaat Route(link is extern) en Vitens(link is extern).Bespaar water én geld met de regentonactie