Bibliotheek Noord-Veluwe – de weg naar tevredenheid bij Walk&Talk Epe

Op dinsdag 17 maart geeft drs. Arjen Sernee informatie over De weg naar tevredenheid tijdens de Walk&Talk bijeenkomst van de Bibliotheek Noord-Veluwe in Epe. Walk&Talk bijeenkomsten zijn voor werkzoekenden.

Succes in je werk of überhaupt in je leven blijkt in belangrijke mate samen te hangen met de mate van je tevredenheid. Bij de Walk&Talk bijeenkomst wordt inzicht gegeven in tevredenheid, de effecten daarvan en op welke wijze je meer tevredenheid in je (werk) leven kunt realiseren.  Er wordt ingegaan op oorzaken van je denken en gedrag waarbij genetische factoren, beïnvloeding vanuit de opvoeding en omgeving een belangrijke rol spelen. Arjen Sernee is eigenaar van psychologie praktijk Via Mentalis Consultancy. Hij heeft zijn ervaringen als psycholoog de afgelopen 20 jaar gebundeld in een psychologisch E-Learning programma en boek “De weg naar tevredenheid”.

Na de informatie van Arjen Sernee kunnen de deelnemers hun ervaringen delen over de zoektocht naar werk. De Walk&Talk bijeenkomst vindt plaats bij de Bibliotheek in Epe, Stationsstraat 16, 8161CR in Epe. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Deelname is gratis, net als het kopje koffie of thee. Walk&Talk is de koffiepauze voor werkzoekenden, want werk zoeken hoef je niet alleen te doen! Deelnemers krijgen praktische tips, kunnen ervaringen uitwisselen en contacten leggen. Daarom tellen Walk&Talk bijeenkomsten als sollicitatieactiviteit. De Walk&Talk bijeenkomst bij de Bibliotheek in Epe is iedere derde dinsdag van de maand.

Voor meer informatie over Walk&Talk zie https://www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/activiteiten/walk-talk–de-koffiepauze-voor-werkzoekenden.html