bibliotheek epe

Bibliotheek NoordVeluwe – Jaarverslag Bibliotheek voor wethouder Aalbers

Wethouder Aalbers van de gemeente Epe heeft het jaarverslag van de Bibliotheek Noord-Veluwe in ontvangst genomen. Hetty van de Weg, directeur van de Bibliotheek Noord-Veluwe, overhandigde hem het jaarverslag in de bibliotheekvestiging in Epe.

Wethouder Aalbers is enthousiast over het werk van de Bibliotheek, zowel over de leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid als over de onderdelen mediawijsheid en programmeren.

Directeur Hetty van de Weg lichtte de nieuwe vorm van het jaarverslag toe, waarbij de 5 thema’s  Lezen, E-varia, Robotica, Taal en Walk&Talk centraal staan. Over ieder onderwerp is naast informatie ook een interview met een medewerker te vinden. Daarnaast is in het jaarverslag een overzicht van de activiteiten die in 2017 plaatsvonden te vinden en is er cijfermatige informatie over uitleningen, leden en mediabezit. “Met deze nieuwe vorm van het jaarverslag benadrukken we de hoofdthema’s uit ons beleid” aldus Hetty van de Weg.

Wethouder Aalbers ontvangt het jaarverslag van Bibliotheek Noord-Veluwe van Hetty van de Weg