bibliotheek epe

Bibliotheek NoordVeluwe – Week van de Alfabetisering

Week van de Alfabetisering bij de Bibliotheek Noord-Veluwe

Taalakkoord ter bestrijding van laaggeletterdheid

Bestrijden laaggeletterdheid

Maandag 4 september van 18.00 – 20.00 uur is er in de Bibliotheek in Vaassen een feestelijke bijeenkomst waarbij het Taalpunt wordt geopend en het Taalakkoord wordt getekend.

Om 19.00 uur zal wethouder Visser het Taalpunt in Vaassen officieel openen. Het Taalpunt in Vaassen is in mei van start gegaan en voorziet duidelijk in een behoefte.

In het te tekenen Taalakkoord omschrijven de kernpartners wat zij het komende jaar gaan doen om laaggeletterdheid te bestrijden. De kernpartners zijn gemeente Epe, Bibliotheek Noord-Veluwe,  Vluchtelingenwerk, TopTaal, Stichting Koppel, Stichting Lezen & Schrijven, ROC Aventus, Taalpunt Epe/Vaassen en Werkgroep (Laag)geletterdheid.

Vanaf 18.00 uur zijn vrijwilligers, deelnemers en andere belangstellenden welkom om onder het genot van een hapje en een drankje informatie over het Taalpunt en het Taalakkoord te ontvangen.

Adresgegevens: Bibliotheek Vaassen, Kerkweg 16, 8171 VR Vaassen.

Taalvrijwilligers gezocht

Het Taalpunt in de Bibliotheek is het centrale aanspreekpunt voor de partners van het Taalakkoord, voor laaggeletterden en voor taalvrijwilligers. Nieuwe taalvrijwilligers zijn welkom. Als taalvrijwilliger kun je iemand helpen om beter te worden in lezen, schrijven of spreken en daarmee kun je het verschil maken in iemands leven. Als taalvrijwilliger werk je bij het Taalpunt bij de Bibliotheek Noord-Veluwe. Bij het Taalpunt wordt gekeken wat iemand wil leren en daar wordt een passende cursus, taalgroep of taalvrijwilliger bij gezocht. De taalvrijwilligers worden ingezet na een training van vier dagdelen. Aanmelden voor de trainingen of meer informatie vragen kan bij het Taalpunt via taalpuntepe@bibliotheeknoordveluwe.nl

1,5 miljoen laaggeletterden

Het lijkt vanzelfsprekend om goed Nederlands te kunnen lezen, schrijven en begrijpen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Maar liefst anderhalf miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Daarvan is 2/3e geboren en getogen in Nederland.

10 – 13% van de inwoners van de gemeenten in het werkgebied van de Bibliotheek Noord-Veluwe beschikt niet over voldoende vaardigheden om goed mee te kunnen komen in onze samenleving. Om te voorkomen dat deze inwoners tussen wal en schip raken, zet de werkgroep (Laag)geletterdheid zich in om deze groep inwoners te helpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden.