Bibliotheek NoordVeluwe -Taalvrijwilligers ontvangen certificaat van wethouder Visser

Taalvrijwilligers ontvangen certificaat van wethouder Visser

Wethouder Visser heeft in de Bibliotheek in Epe certificaten uitgereikt aan nieuwe taalvrijwilligers.

Wethouder Visser benoemde het belang van de taalvrijwilligers. “Vorig jaar bij de certificaatuitreiking sprak een taalambassadeur, iemand die laaggeletterd was maar leerde lezen en schrijven. Ze was zo blij, haar wereld was zo anders geworden. Taalvrijwilligers vergroten de wereld van de deelnemers.”

Mevrouw Honders, de Taalpuntdocent, introduceerde de taalvrijwilligers bij de wethouder en benoemde het enthousiasme waarmee deze groep de training heeft gevolgd.

Mevrouw van de Weg, directeur van de Bibliotheek Noord-Veluwe, feliciteerde de nieuwe taalcoaches. Ze is blij met het brede draagvlak in Epe om laaggeletterdheid te bestrijden.

De nieuwe taalcoaches vinden het belangrijk om volwassenen te helpen om beter te leren lezen, schrijven of spreken. Ze hebben de afgelopen maanden bij het Taalpunt in de Bibliotheek in Vaassen een training van vier dagdelen gevolgd.

Bij een Taalpunt kan iedereen terecht die beter wil leren lezen en schrijven. Bij het Taalpunt wordt gekeken wat iemand wil leren en daar wordt een passende cursus, taalgroep of taalcoach bijgezocht.

Taalpunten zijn belangrijk bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Hierbij werken Bibliotheek, gemeente, welzijnsorganisaties en andere partners samen.
In de Bibliotheken in Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Vaassen, Wapenveld en Wezep is een Taalpunt aanwezig. Zie voor meer informatie www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/educatie/taalpunt.html

Nieuwe taalvrijwilligers zijn welkom, zij kunnen voor informatie en aanmelding contact opnemen met Taalpuntdocent Wil Honders via taalpuntepe@bibliotheeknoordveluwe.nl

Wethouder Visser, mevrouw Honders en de Taalvrijwilligers met de uitgereikte certificaten