Bieb brengt kiezer en politiek bij elkaar

Openbare verkiezingsdebatten in Epe, Hattem en Heerde

Op 16 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Maar op wie ga je stemmen en waarom? Er speelt veel. Krapte op de woningmarkt, druk op de zorg, klimaatcrisis, energievraagstukken en meer houden ons ook lokaal in een ijzeren greep. Welke partij maakt daarin plaatselijk de beste keuzes, heeft de meest steekhoudende argumenten of heeft net die verfrissende ideeën?

Om kiezers te helpen in deze complexe mix een weg te vinden, organiseert de Bibliotheek Noord-Veluwe verkiezingsdebatten in de gemeenten Epe, Hattem en Heerde. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de raadsgriffiers van de drie gemeenten, de lokale omroepen RTV Hattem en RTV 794 en Cultuurplein Noord Veluwe. Uitgangspunt is steeds een openbaar debat waarbij iedereen welkom is en vragen mag stellen. De bijeenkomsten worden geleid door een onafhankelijke debatleider.

De omroepen verzorgen een live-uitzending van de debatten voor wie er niet bij kan zijn. RTV Hattem en RTV 794 zijn ook de steunpilaren wanneer corona roet in het eten gooit. Door hun uitzendingen kunnen de debatten dan ook gewoon doorgaan, maar dan uiteraard zonder publiek in de zaal.

Kiezers kunnen tijdens de debatten vragen stellen aan de aanwezige politieke kandidaten. Voor wie dat om wat voor reden dan ook lastig vindt: mensen kunnen hun vraag ook door de debatleider van de bieb laten stellen. Dat kan voor de vraag te mailen naar info@bibliotheeknoordveluwe.nl  Graag daarbij aangeven aan wie u de vraag wilt stellen en in welke gemeente. Dat mag anoniem, maar liever niet. Daarnaast is het mogelijk om in de bibliotheekvestigingen in de gemeenten Epe, Hattem en Heerde speciale vragenkaartjes in te vullen en daar achter te laten.

De debatten worden gehouden op drie achtereenvolgende dinsdagavonden (19.30-21.30 uur) in maart, zijn gratis toegankelijk en worden muzikaal omlijst via het Cultuurplein Noord Veluwe. De eerste avond is op 1 maart in Hattem in de grote zaal van MFC De Marke aan de Daendelsweg 2. De tweede avond is op 8 maart in brede school Rhijnsberg aan de Rhijnsburglaan 7a in Heerde. De derde avond is op 15 maart in de bibliotheek aan de Stationsstraat 16 in Epe.

De debatten zijn in principe toegankelijk voor publiek. In verband met de nu nog geldende coronamaatregelen is het aantal beschikbare plaatsen beperkt en is aanmelding verplicht. Dat kan via www.bibliotheeknoord-veluwe.nl . Verder is bij verplaatsing in de gebouwen het dragen van een mondkapje verplicht.

Fotobijschrift: Debatleider Marco van den Berg ontvangt graag uw verkiezingsvraag