nieuws

Bijdrage aanvragen Stichting  d’Olde Banke Oene

Bijdrage aanvragen Stichting  d’Olde Banke Oene

Reeds voor de 20e keer kunnen verenigingen uit Oene en Welsum

voor 31 december 2022 een verzoek indienen voor een financiële bijdrage bij de Stichting d’Olde Banke.

Dit in het kader van het bevorderen van het maatschappelijk belang en ondersteuning van het verenigingsleven in het werkgebied van de voormalige Rabobank Oene.

Alleen schriftelijke verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Hierin moet men duidelijk de motivatie voor de aanvraag aangeven.

Het dient wel een goed onderbouwd verzoek te zijn.

Gaarne ook uw IBAN-Nummer vermelden.

In de loop van januari 2023 vindt de beoordeling plaats.

De aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2022 binnen zijn bij:

         Secretariaat Stichting d’Olde Banke Oene

         Het Duivenslag 35

         8167 NM  OENE