Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe 2 november bijeenkomst

Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe

Repetitie:

Op vrijdag 2 november a.s. is er van 19.00 tot 20.15 uur de maandelijkse repetitiebijeenkomst van de bovenstemgroep. Dit keer willen wij gaan oefenen in de kerk (!) van Oene. Als bovenstemgroep kennen wij geen contributie. Wel een vrijwillige bijdrage en tijdens de bijeenkomst op 2 november a.s. zal er tijdens de pauze een collectezak rondgaan om de kas weer enigszins aan te vullen. Iedereen (ook nieuwe zangers) van harte welkom.

Adventssamenzang:

Op zaterdag 1 december a.s. zal er om 19.30 uur in de Grote Kerk te Epe een samenzangavond met bovenstem worden gehouden, die in het teken staat van Advent. Nadere informatie volgt nog. Om al vast te noteren in de agenda!

Informatie:

Voor meer informatie over de bovenstemgroep of over de verkoop van cd’s van deze zanggroep: 0578-641522, 641435 of 627018.