bovenstemgroep NOVKerk Oenenieuws

Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe – 24 februari repetitiebijeenkomst

Repetitie:

De volgende repetitiebijeenkomst staat gepland op vrijdag 24 februari van 19.00 tot 20.15 uur in (let op  gewijzigd!!) de kerk van Oene. Op vrijdag 3 maart gaan ze repeteren in het verenigingsgebouw de Ark in Oene.

Samenzangavond Nunspeet:

Op zaterdag 28 januari jl. mochten wij als bovenstemgroep meewerken aan een koor- en samenzangavond in Nunspeet ten bate van Compassion (armoedebestrijding onder kinderen in Oeganda). Wij mogen terugzien op een goede een geslaagde avond en ook organisator Anja Mulder-Nooteboom ziet er met tevredenheid en dankbaarheid op terug. Van haar kregen wij per mail de volgende reactie:

Wat was het een mooie avond: Zingen tegen armoede! Prachtig gezongen en fijn naar orgel, panfluit en piano geluisterd. Tijdens de overdenking hebben we gehoord hoe het hart van de Heere God klopt, juist ook voor kwetsbare mensen. De collecte van deze avond heeft een heel mooi bedrag opgebracht. De netto-opbrengst van deze avond was € 1.700,-. Een prachtig bedrag waarmee Compassion kinderen in armoede kan helpen! Ook hebben meerdere mensen besloten om sponsor van een kind te worden. Wat een groots feest voor kinderen die daarop wachten. Te weten dat vele kilometers bij hen vandaan mensen zich aan hen verbinden, van hen gaan houden en voor hen bidden. We danken onze hemelse Vader dat Hij mensen in beweging wil zetten. ‘Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader.’ Nogmaals hartelijk dank, namens kinderen in Compassion projecten. Een fijn bericht en van onze kant wensen wij Anja heel veel sterkte toe voor haar verdere activiteiten ten bate van de armoedebestrijding in Oeganda.

Zangavonden voorjaar 2017

Voor dit voorjaar staan er nog twee zangavonden in onze agenda: verzorgingstehuis Rehoboth in Wapenveld (7 maart) en Bovenkerk Kampen (22 april).

Informatie:

Meer weten over de bovenstemgroep of over de verkoop van cd’s van deze mannenzanggroep? Bel: 0578-641522, 641435 of 627018.