nieuws

Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe

Al heel lang hebt u in deze kerkbode niets meer gelezen over de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe. Ook voor deze bovenstemgroep speelden de Coronaperikelen een grote rol en kon er in de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks gezongen worden. Op vrijdag 6 mei jl. was dat echter wel weer mogelijk en hebben wij tijdens een repetitiebijeenkomst onze geliefde psalmen en andere liederen weer kunnen zingen. Na afloop van die repetitiebijeenkomst is er gezamenlijk koffie gedronken en daarbij werd tevens van gedachten gewisseld over de toekomst en het voortbestaan van de bovenstemgroep. Vanwege de leeftijd en gezondheid van de zangers, bestuur en dirigent willen wij het namelijk iets rustiger aan gaan doen met de zangactiviteiten. Geen maandelijkse repetitieavonden meer en ook minder uitvoeringen. Afgesproken is met de nog uit ruim 50 mannen bestaande groep onder leiding van Lulof Dalhuisen verder te gaan als een gelegenheids-bovenstemkoor, dat één keer per jaar in oktober/november in één van onze Veluwse kerken een uitvoering geeft voor een goed doel. Daaraan voorafgaand zal er dan twee keer een oefenavond worden gehouden. In totaal gaat het per jaar dus om drie avonden, waaraan niet alleen de zangers van de huidige bovenstemgroep, maar ook andere zanglustige mannen mee kunnen doen.

Kerken, verenigingen of commissies die zo’n zangavond met bovenstem voor een goed doel willen organiseren, kunnen dat voor 1 september a.s. melden bij een van de hieronder genoemde personen, die dan gezamenlijk zullen bezien waar de jaarlijkse uitvoering kan plaatsvinden. Ook voor verdere informatie kan men bij hen terecht.

Aike Smith (tel. 0578-627018)

Wim Junte (tel. 0578-641435)

Hendrik Sellies (tel 06-82519023)

Lulof Dalhuisen (0578-641522)