bovenstemgroep NOV

Bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe repetitie 6 maart

Repeteren:

Als bovenstemgroep oefenen wij in principe elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.15 uur in het verenigingsgebouw De Ark in Oene. De eerstvolgende keer zal dat zijn op vrijdag 6 maart a.s.. Alle bovenstemzangers worden dan weer verwacht. Ook nieuwe zanglustige mannen zijn van harte welkom. En dat nieuwe zangers de weg naar Oene weten te vinden bleek ook op de laatste repetitieavond, waarop wij vier nieuwe zangers uit Apeldoorn, ’t Harde en Nunspeet mochten verwelkomen. Wellicht zijn er nog meer mannen die mee willen komen zingen. De deelname is gratis. Wel houden wij één keer per jaar een collecte voor de dekking van onze (geringe) onkosten.

Terugblik samenzangavond MAF

Heel indrukwekkend klonken de psalmen en geestelijke liederen afgelopen zaterdagavond door de gewelven van de eeuwenoude kerk van Oene. Zowel de talrijke aanwezigen als de bovenstemzangers en de solisten zongen dat het een lust was en zij die er niet waren hebben echt iets gemist. Het was een zeer bijzondere zangavond, waarop wij samen – ter voorbereiding op de zondag – aan de hand van het thema „Op weg” onze stem mochten aanheffen tot eer van Hem, waarvan wij met de woorden van Robert Murray M’Cheyne onder meer zongen:

Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis,
naar ’t erfgoed daar Boven, in ’t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn!

Hem zij de lof, de eer en de aanbidding!

Zeer verrassend was ook de opbrengst van de tijdens de zangavond gehouden collecte voor het werk van MAF (Vliegen voor leven in afgelegen gebieden). De opbrengst was boven verwachting : € 1.306,46. Geweldig! Nogmaals dank aan allen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan het welslagen van deze mooie en fijne avond. Zij die de zangavond nog een keer willen beluisteren, wijzen wij op de site van de Hervormde Gemeente van Oene: kerkoene.nl (preken luisteren – samenzangavond).

Meer informatie:

Voor meer informatie over de bovenstemgroep: 0578-641522, 641435 of 627018.