Gemeente Epe

College Epe weer op volle sterkte vooruit met afgesproken collegeprogramma

Met de komst van de nieuwe wethouder Michiel Wiersinga is het college van B&W in Epe weer op volle sterkte. Michiel Wiersinga werd vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal uitvoering gegeven worden aan het afgesproken collegeprogramma ‘Sociaal, duurzaam en verbindend!’. “Daar is wel een prioriteit bijgekomen: om vanuit onze rol als overheid, de samenleving, economie en organisaties zo goed mogelijk uit de coronacrisis te laten komen,” zegt Tom Horn, burgemeester van Epe, namens het college.

Portefeuilleverdeling

In deze bestuursperiode krijgen de volgende vier thema’s specifieke aandacht: vitale dorpen en buurtschappen, duurzame leefomgeving, duurzame economie en verbindende overheid. De portefeuilleverdeling blijft gelijk, wat betekent dat Wiersinga de portefeuilles van oud-wethouder Scholten overneemt. Dit zijn Ruimte (ontwikkeling, beheer: grijs en groen, verkeer en vervoer), Wonen, Financiën en belastingen en Sport (inclusief sportaccommodaties). In de uitvoering van de diverse projecten zal zowel ambtelijk als bestuurlijk integraal worden gewerkt, omdat tussen de projecten veel dwarsverbanden bestaan. Het college zoekt daarin onderling ook naar maximale verbinding in de opgaven, zoals tussen ruimtelijk-economische ontwikkeling en participatie en de Omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie. Daarnaast zal wethouder Visser de rol als 1ste locoburgemeester op zich nemen.

Corona

“Ook in Epe worstelen de samenleving en de economie met de gevolgen van corona. De vele ondernemers, verenigingen en organisaties merken hier dagelijks de gevolgen van. We zoeken naar wegen om iedereen zo goed mogelijk uit de coronacrisis te laten komen. Dat is eerste prioriteit, getuige ook de extra 5,6 miljoen euro die de raad heeft vrijgemaakt voor de Herstel- en Stimuleringsagenda”, aldus burgemeester Horn.

Focuspunten

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gaat het zittende college verder aan de slag met de realisatie van het collegeprogramma. Het collegeprogramma wordt onverkort uitgevoerd, zoals dit is afgesproken. Belangrijke onderwerpen zijn participatie, communicatie en verbinding met de samenleving. Ook wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan economische visie, inclusief duurzaamheid, recreatie en toerisme en een financieel gezonde situatie binnen WMO en jeugdzorg met behulp van het project Grip op Zorg. De openbare ruimte vraagt de nodige aandacht, zoals bomen, het klimaat en de Regionale Energiestrategie. Het college geeft daarnaast een extra impuls aan de woningbouw, inclusief flexwoningen en de afronding van het centrumplan in Vaassen.

bron: www.epe.nl