cultureel platform epe

Cultureel Platform Epe zoekt nieuwe bestuursleden

CPE zoekt nieuwe bestuursleden

Stichting Cultureel Platform Epe (CPE) is een brede culturele organisatie voor de gemeente Epe en omstreken. Gedurende het hele jaar wordt door een enthousiast team van vrijwilligers een divers en geïntegreerd aanbod aan culturele activiteiten en verschillende disciplines gerealiseerd: klassieke concerten, zomeravondconcerten, theatervoorstellingen en pleinmarkt voor kunst, cultuur en welzijn. Samenwerking met andere organisaties in de gemeente Epe en in de regio wordt gestimuleerd, gericht op vergroting van het bereik en de kwaliteit van de activiteiten.

Onze stichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De belangrijkste taak van het bestuur is te zorgen dat de stichting goed functioneert op het gebied van publieksbereik, financiën, bestuurlijk organisatorische zaken en het ontwikkelen van visie en beleid gericht op samenwerking en innovatie en als partner van het gemeentelijke cultuurbeleid. Het  bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar en bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en één of twee leden. Wij hebben dringend versterking nodig, zowel de functie van penningmeester en als (binnenkort) de functie van voorzitter zijn vacant nadat deze functies jarenlang door dezelfde personen werden vervuld.

Wij zoeken vrijwilligers die ons bestuur komen versterken. Wij denken daarbij aan mensen met affiniteit voor kunst en cultuur, bestuurlijke ervaring, communicatieve vaardigheden en financieel inzicht. Ervaring met fondsen- en subsidiewerving strekt tot aanbeveling.

Op onze site www. cultureelplatformepe.nl staat nadere informatie over CPE en ons programma 2018/2019.

Belangstellenden kunnen informatie aanvragen bij de huidige voorzitter, dhr. L. Visser, telefoon 0578-662044.
Een sollicitatiebrief met motivatie kan via e-mail gericht worden aan CPE, info@cultureelplatformepe.nl