Cultuur Historisch Museum Oene – 29 september presentatie over zuivelindustrie

Op 29 september 2018 geeft de dhr.Lankveld een presentatie over de
zuivelindustrie op de Veluwe in het algemeen en over de zuivelfabriek
“De Hoop” te Oene in het bijzonder. De lezing duurt van 10.00 – 12.00
uur en vindt plaats in het Cultuur Historisch Museum Oene, Houtweg 40 te
Oene. Hij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de
zuivelindustrie in Gelderland.
Tevens is er uitgebreide tentoonstelling over de zuivelfabriek van Oene.
Deze fabriek werd in 1976 gesloten en later afgebroken.
Er zijn de laatste tijd veel voorwerpen betreffende de zuivelfabriek “De
Hoop” geschonken aan het museum. Deze zijn ook te bewonderen.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze lezing bij te komen wonen.
Ontvangst is met koffie of thee met iets lekkers erbij.
De toegang is vrij.