De aanslag gemeentelijke belastingen – afvalstofheffing

Binnenkort valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen van Tribuut in uw brievenbus. Mogelijk ontvangt u die digitaal. Tribuut is de organisatie die de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Epe int.

Afvalstoffenheffing

De aanslag voor de afvalstoffenheffing is anders dan in voorgaande jaren.  Daarom leggen we dit graag nog een keer uit. U betaalt nu jaarlijks een vast bedrag en een variabel tarief. Het variabele tarief betreft een bedrag per keer dat u uw grijze restafvalbak aan de weg zet of de klep van de ondergrondse restafvalcontainer opent. Door afval goed te scheiden, hebt u minder restafval en betaalt u ook minder.

Een vast en een variabel tarief

Het vaste deel is voor elk huishouden gelijk. Voor 2022 is dat net als in 2021 €201,72. Van dit geld betalen we vaste kosten zoals de inzameling en verwerking. Het tarief voor het variabele deel gaat in 2022 iets omlaag.

Op de hoogte van het variabele deel van de aanslag hebt u zelf invloed. Dat deel staat dit jaar voor het eerst op de aanslag. Het bedrag bestaat uit het variabele tarief maal het aantal keren dat u in 2021 een zak restafval in de buurtcontainer hebt gedaan of de grijze restafvalbak aan de straat hebt gezet om te laten legen.

Variabel deel

Restafval aanbieden via een ondergrondse containers

  • Per keer restafval aanbieden via de grote klep, 2021 € 2,78 en 2022, 2,56
  • Per keer restafval aanbieden via de kleine klep, 2021 € 1,39 en 2022, € 1,28

Restafval aanbieden via de grijze container aan de straat

  • Kleine restafvalcontainer, 2021 € 8,65, 2022 € 7,96
  • Grote restafvalcontainer, 2021 € 14,83, 2022 € 13,64

Gratis

Voor het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT),  plastic, metaal en drankpakken (PMD), boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel (in de BEST-tas), glas en papier betalen inwoners van de gemeente Epe niets extra. Op het Recycleplein in Vaassen kunt u ook veel soorten afval gratis kwijt. Denk aan bakolie en frituurvet, harde kunststoffen zoals tuinstoelen, oud ijzer, piepschuim, snoeiafval en glasplaten. Kijk voor meer informatie op www.circulus.nl.

Waarom een ander systeem?

Inwoners van de gemeente Epe inwoners scheiden hun afval goed. Maar het kan beter! Door de afvalstoffenheffing anders te berekenen, wil de gemeente haar inwoners stimuleren om nog beter hun afval te scheiden. Wie GFT, PMD, papier, boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel apart houdt, heeft minder restafval en betaalt daardoor minder. Voor al dit afval zijn nuttige toepassingen. Ze kunnen worden hergebruikt of het kan als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt.  Restafval wordt verbrand en dat is relatief duur. Nu worden inwoners beloond voor goed afval scheiden.

Vragen?

Over de aanslag of de berekening van de afvalstoffenheffing:
Tribuut, Postbus 280, 8160 AG  Epe,
Tel. (055) 5802222, E info@tribuut.nl

Over de inzameling van afval in Epe:
Circulus, Tel. 0900 9552
Of via het contactformulier op www.circulus.nl

Over het afvalbeleid:
Gemeente Epe zijn, Tel. 14 0578
of via het contactformulier op deze website
of per brief, Postbus 600, 8160 AP Epe