nieuws

De Christenvrouw ‘Yentl’ – 10 januari bijeenkomst

10 januari- De Christenvrouw ‘Yentl’

Het jaar 2016 ligt achter ons, wat zal het komende jaar ons brengen? Het wereldgebeuren vraagt veel van onze aandacht. Houden wij het vol in zo’n samenleving? Tijdens de kerstviering hebben wij gehoord dat wij verwachtingsvol mogen uitzien. Dat geeft hoop en vertrouwen voor het nieuwe jaar. Op dinsdag 10 januari hopen wij elkaar te ontmoeten in de Ark. De heer H. Verweij uit IJsselmuiden verzorgt dan de audiovisuele presentatie ‘Kostbaarder dan Goud’. Het is een klankbeeld over het ontstaan, de inhoud en de waarde van de Bijbel. De presentatie wordt ondersteund door een scala van overvloeiende beelden, declamatie en geestelijke liederen. De avond begint om 19.30 uur. Een hartelijke groet van
uw bestuur