De gezichten van de Energie Coöperatie Epe

Vanaf deze week heeft de Energie Coöperatie Epe (ECE) een maandelijkse rubriek op de gemeentepagina. Daarom stellen zij zich graag eerst aan u voor.

Wie zijn we?

Wij, buurmannen Hens Hinloopen en Marcel Paques, hebben begin 2018 het initiatief genomen om de (ECE) op te richten. De aanleiding voor dit initiatief was dat we samen tot de conclusie kwamen dat onze daken en tuinen te veel schaduw vangen voor een goede opbrengst van zonnepanelen. Daarin zijn onze woningen niet uniek. Maar er zijn veel meer redenen waarom het niet mogelijk is om een zonne-installatie te plaatsen op het eigen dak of erf. Om van zonne-energie te profiteren hoeven die panelen echter niet op je eigen dak te liggen. Met de ECE kunnen we die oplossing mogelijk maken. De ECE realiseert zonne-installaties. De opgewekte energie kan worden gebruikt door de leden. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar dakeigenaren die hun dak willen verhuren aan de Energie Coöperatie Epe.

Waar staan we voor?

De ECE telt inmiddels ruim vijftien vrijwilligers die zich inzetten voor de energietransitie in onze gemeente. We doen dat samen met bewoners, lokale ondernemers en instellingen. Het resultaat van onze projecten dient in harmonie te zijn met de kwaliteiten van onze gemeente. Zoals: het dorpse karakter, de landschappelijke schoonheid en de noaberschap-mentaliteit. Met de groene energie die we opwekken, maken we de gemeente minder afhankelijk van de grote energiemaatschappijen. We zijn van mening dat de resultaten en opbrengsten van de activiteiten van de ECE zoveel mogelijk ten goede moeten komen van de lokale gemeenschap. De ECE is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie. Wij hebben een groot lokaal en regionaal netwerk waarmee we samenwerken.