Denkt u met ons mee over de toekomst van onze religieuze gebouwen?

Gemeente Epe werkt aan een kerkenvisie. Het doel van zo’n visie is het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor alle religieuze gebouwen in de gemeente Epe. Het gaat dus om alle kerken, moskeeën en overige religieuze gebouwen. 

Het opstellen van zo’n kerkenvisie gebeurt in gesprek tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Het gaat dan over álle religieuze gebouwen in die gemeente: monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud, ongeacht geloofsovertuiging.

De toekomst van religieuze gebouwen

We gaan het gesprek aan en buigen ons over vragen als: Waar staan we, zitten de kerken nog vol? Waar liggen kansen en wat zijn de uitdagingen? Wie zou zich volgens u actief moeten inzetten om een kerkgebouw te behouden? Wilt u zelf iets doen om te zorgen dat kerkgebouwen blijven bestaan? Als een kerkgebouw een geheel nieuwe functie krijgt, wat zou dan volgens u een goede invulling zijn?

Uw mening

We willen ook graag horen wat uw gedachten zijn over deze vragen. Hiervoor hebben we een vragenlijst opgesteld. Deelnemers van Epe Spreekt ontvingen hiervoor al een uitnodiging per e-mail. Bent u nog geen lid van ons inwonerspanel Epe Spreekt, dan kunt u zich hiervoor via de website epespreekt.nl aanmelden. U ontvangt dan een paar keer per jaar een uitnodiging om mee te denken over een onderwerp dat in de gemeente actueel is. 

We hopen dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Het kost 5 minuten van uw tijd. U kunt de vragenlijst invullen via: epespreekt.nl. Dit kan tot en met 13 juni. Op 22 juni 2022 om 19.30 uur wordt in de Grote Kerk van Epe de kerkenvisie gepresenteerd.

Alvast hartelijk bedankt voor uw inbreng!

foto Jan Kiesbrink Oene