Eerste stappen richting opwek van duurzame energie in Gemeente Epe

In de Klimaatwet en het klimaatakkoord zijn voor Nederland de hoofdlijnen bepaald voor een duurzame energetische toekomst. Om dat te bereiken verandert er veel in Nederland. Ook voor gemeente Epe betekent dat een verandering van de leefomgeving. Denk alleen maar aan de komst van windmolens, zonnepanelen, maar ook laadpalen en warmtepompen.

De basis is gelegd

De afgelopen jaren zijn de hoofdlijnen voor een toekomst met duurzame energie bepaald. Dat is regionaal vastgelegd in de RES 1.0. Lokaal in de Omgevingsvisie en de Transitievisie Energie en Warmte van de gemeente Epe. Belangrijke uitgangspunten bij de opwek van duurzame opwek zijn dat het landschap leidend is, er wordt ingezet op zowel ‘zon op dak’ als ‘zon-op-land’ en windenergie. Voorop staat dat de omgeving mee moet ‘profiteren’ van duurzame opwekprojecten. Een ander uitgangspunt is dat de visie mede door inbreng van (strategische) partners en inwoners opgesteld wordt.

En nu uitvoeren

De komende tijd worden deze hoofdlijnen verder uitgewerkt. Voor opwek van duurzame energie wordt hiervoor het uitwerkingskader zon en wind opgesteld. Hierin wordt beschreven waar, hoe en op welke manier de gemeente aan de slag gaat met de opwek van duurzame energie. Net zoals bij de Omgevingsvisie en de Transitievisie Energie en Warmte gaat dat samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Zodra er een bureau is geselecteerd en de aanpak definitief vastligt, wordt de samenleving uitgenodigd om hun inbreng te geven.