Epe voorkomt druk op de sociale woningmarkt

Het is in de gemeente Epe, net als in de rest van Nederland, lastig om aan geschikte woonruimte te komen. De gemeente Epe is samen met Triada heel actief om meer sociale woningen te ontwikkelen. De komende jaren staan er dan ook meerdere projecten in de planning.

De oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstromen daaruit, maar ook uit o.a. Afghanistan en Syrië zorgen samen met de huidige woning problematiek ervoor dat gemeenten oplossingen moeten bedenken om de druk op noodopvanglocaties, AZC’s te beperken en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkorten.

Oekraïners

Voor Oekraïners regelt de gemeente samen met de veiligheidsregio verschillende locaties. Daarmee wil de gemeente plek bieden aan ruim 100 mensen.

Locaties:

 • Epe: Duisterestraat 1
 • Epe: Woonzorgcentrum De Boskamp
 • Emst: ’t Ebbenhuis
 • Vaassen: Marijkeweg 12, 16 en 18
 • Vaassen, Deventerstraat 89.

Statushouders en andere doelgroepen

Op dit moment is de druk op de sociale woningmarkt erg hoog. De wachtlijsten voor sociale woningen neemt toe door de komst van meer vluchtelingen naar Nederland. Epe is van plan huisvesting te realiseren voor statushouders, maar ook voor andere doelgroepen als de instroom van vluchtelingen afneemt. Dit wil ze doen met tijdelijke woonoplossingen in leegstaand vastgoed en met tijdelijke woonunits. De locaties worden voor minimaal 5 jaar ingezet met een mogelijkheid te verlengen tot 10 jaar. Met de plannen wordt voor statushouders en andere doelgroepen ingezet op huisvesting voor ruim 100 mensen. Daarvoor is wel eerst geld nodig. Het college heeft dit aangevraagd bij de raad.

Op dit moment is de druk op de sociale woningmarkt erg hoog. De wachtlijsten voor sociale woningen neemt toe door de komst van meer vluchtelingen naar Nederland. De gemeente wil de volgende gebouwen gedeeltelijk inzetten voor tijdelijke huisvesting:

 • Epe: Zuukerend 9
 • Epe: W.G. van de Hulststraat 3
 • Vaassen: Westerenkweg 30

Tijdelijke woonunits

De gemeente wil tijdelijke woonunits realiseren op verschillende locaties in de gemeente. Hierdoor houden we in deze crisistijd meer sociale woningen beschikbaar. Per locatie willen we 5 woonunits realiseren voor maximaal 10 jaar. De volgende locaties zijn daarvoor in beeld:

 • Epe: perceel tussen Schotweg en Bremweg, Tongerenseweg vlak bij restaurant
 • Vaassen: Oude Apeldoornseweg achter de oude begraafplaats. Pastoorsweg, toekomstige woningbouwlocatie (voormalig Kerkenland)
 • Emst; perceel Brinkerweg tegenover nummer 14

Geld

Het college vraagt binnenkort een flink bedrag aan de raad om tijdelijke woningen voor statushouders en Oekraïners te realiseren. Er worden enkele gebouwen van de gemeente verbouwd en tijdelijke woonunits komen op een paar plekken in de gemeente.

Informatieavonden

Op 16, 17 en 18 mei 2022 organiseren we inloopavonden voor uw vragen en bijdragen. Op deze avonden kijken wij samen met u naar de locaties, geven wij u informatie over de tijdsduur en de aantallen. En proberen wij uw vragen te beantwoorden.

 • 16 mei 2022: inloopavond Emst, de Hezebrink
 • 17 mei 2022: inloopavond Vaassen, de Wieken
 • 18 mei 2022: inloopavond Epe, gemeentehuis.

U bent welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur.