Gemeente Epe

Geef uw inbreng voor de nieuwe woonagenda – 19 juni in Oene

De komende maanden stelt de gemeente Epe haar nieuwe woonagenda op. Hierin legt zij het gemeentelijk beleid rondom het wonen vast. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om welke woningen de komende jaren gebouwd moeten worden. Maar ook hoe woningen in de toekomst betaalbaar blijven voor bijvoorbeeld starters. En hoe zorgen we ervoor dat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen wonen?

Inwoners van alle dorpen in de gemeente krijgen de gelegenheid om kenbaar te maken wat voor hen belangrijk is als het gaat om het nieuwe woonbeleid. De komende tijd wordt in elk dorp een inloopavond gehouden waarbij u tussen 19.00 en 21.00 uur binnen kunt lopen om uw inbreng te geven voor het nieuwe woonbeleid. De locaties en data per dorp zijn als volgt:

  • Dinsdag 13 juni: Vaassen, Dorpscentrum De Wieken, Molenstraat 15
  • Woensdag 14 juni: Emst, De Hezebrink, Dominee van Rhijnstraat 69
  • Maandag 19 juni: Oene, Kulturhus, Dorpsstraat 14-16
  • Maandag 26 juni: Epe, Gemeentehuis, Marktplein 1

U kunt dus zelf bepalen hoe laat u tussen 19.00 en 21.00 uur komt. Uw inbreng wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe woonagenda. De nieuwe woonagenda wordt begin 2024 in de raad behandeld. 

Aanmelden

Aanmelden voor deze inloopavonden kan tot twee dagen van tevoren via gemeente@epe.nl onder vermelding van zaaknummer 843407, uw naam, datum inloopavond en graag ook vermelden met hoeveel personen u komt.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar Tineke Olieman of bellen via 14 0578.