Gemeente Epe

Gemeente Epe – Burgmeester praat met zorgmedewerkers over corona

Hoe heb je als zorgmedewerker de coronacrisis ervaren? Wat heb je geleerd? Welke ervaringen waren positief en wat wil je nooit meer meemaken? Burgemeester Tom Horn ging hierover met 10 mensen in gesprek die in de zorg werken. Bij het gesprek waren 2 huisartsen, 2 verpleegkundigen, 3 thuiszorg medewerkers en een aantal medewerkers van diverse woon-zorg organisaties aanwezig. 

Al meteen aan het begin van het gesprek bleek dat naast de vele negatieve ervaringen die er waren, er gelukkig ook een aantal positieve ervaringen werden benoemd. “Het heeft veel verdriet gebracht maar ook mooie dingen”.  

De huisartsen vertelden dat de crisis een grote impact heeft gehad in de dorpen: “Er was sociale onrust, verveling en eenzaamheid. Ze hebben ook veel mensen zien overlijden”. De directeur van een woon-zorg organisatie sluit daarbij aan: “Deze crisis heeft een diepe indruk op ons gemaakt en heeft enorme impact op onze gemeenschap gehad, er zijn veel meer mensen overleden dan normaal”.

Een medewerker van een andere woon-zorg organisatie vertelt: “Onze cliënten begrepen de situatie soms niet. Hun mantelzorgers konden niet langskomen, ze mochten geen bezoek ontvangen. Hierdoor werden ze eenzaam en angstig. We zijn zelfs een tijdje dicht geweest maar dat was heel naar. Het verdriet is immens geweest. We gaan nooit meer dicht, tenzij we door de overheid daartoe verplicht worden”.

Een andere medewerker van dezelfde organisatie vertelt dat zij ook angst en verdriet bij hun cliënten heeft gezien. Maar ze vertelt ook dat naast de negatieve dingen er ook mooie ontwikkelingen waren: “Er heerste een groot gevoel van saamhorigheid binnen onze locatie en de samenwerking met partners en collega’s in de regio ging heel soepel. Een medewerker van de thuiszorg organisatie vertelt dat zij dit herkent: “En door deze samenwerking hebben wij zelfs tijdelijk de zorg van een aantal cliënten van één van onze partners kunnen overnemen. Tijdens de coronacrisis ging samenwerken snel en soepel. Alle medewerkers in de zorg verdienen een groot compliment”.   

Ook de samenwerking met de gemeente is ter sprake gekomen. Die werd over het algemeen als goed ervaren. Er werd de suggestie gedaan om de gemeente in de toekomst een rol te geven bij het verder bij elkaar brengen van de verschillende zorgorganisaties voor een betere zorg van de inwoners.

Burgemeester Tom Horn sloot de bijeenkomst af met de woorden: “Ontzettend grote complimenten van het gemeentebestuur voor jullie inzet en voor die van jullie medewerkers en wat jullie hebben gedaan voor de inwoners van de gemeente Epe. Jullie hebben moeilijke tijden weten te trotseren en ik hoop voor iedereen dat we nu kunnen gaan werken aan het herstel na de crisis. Enorm veel respect voor iedereen die in de zorg werkt!”