Gemeente Epe start onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Komende periode vindt in de gemeente Epe, in een deel van de IJsselvallei ter hoogte van Emst, rondom Emst en Schaveren onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Alle opties bekijken

Volgens Wethouder Erik Visser is het seismisch onderzoek een belangrijk onderdeel in de gehele energietransitie. Visser: “De opgave van de Nederlandse energietransitie is groot. Op regionaal niveau kijken we daarom samen met onze buurgemeenten naar de beste plekken om duurzame energieopwekking te realiseren met windmolens en  zonnepanelen. Maar we willen verder kijken dan de inzet van alleen windmolens en  zonnesystemen op velden en daken. Door onderzoek te doen naar aardwarmte krijgen we een completer beeld of aardwarmte een warmtebron is die interessant is voor de gemeente. En indien dit het geval is welke wijken, bedrijven(terreinen), verenigingen, scholen enzovoorts in de toekomst van aardwarmte voorzien kunnen worden.” 

Onderzoek  aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl

Veilig en verantwoord

Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op de website van de Gemeente Epe staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.