nieuws

Geslaagde Dorcas voedselactie: “Omdat we om hen geven”

De Heere is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken
Al Uw werken zullen U loven, HEERE:Uw gunstelingen zullen U danken.
Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen
en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend
te maken.De ogen van allen wachten op U, U geeft hun voedsel op zijn tijd
U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen
Psalm 145: 9, 10, 11, 15 en 16

Hartelijk dank dat u en jij je zegeningen wilde delen, met hen die het
minder hebben dan wij. Hartelijk dank voor uw gulle giften voor Dorcas. We
kunnen weer een heleboel mensen blij maken met een voedselpakket.
Hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt, als vrijwilliger, als
personeel. Hartelijk dank aan het echtpaar Van Coeverden-Tessemaker, voor de goede
verzorging van de vrijwilligers en de gastvrijheid, zodat we de actie
weer konden houden in de Spar. Hartelijk dank dat er weer vervoer was naar Genemuiden.

We mogen terugzien op twee rijke dagen. Samen hebben we ruim 100 dozen
gevuld, daaruit kunnen heel wat pakketten worden samengesteld.
Hartelijk dank namens de allerarmsten in Oost-Europa.

Namens het Dorcas-team, Ans Hakkert