nieuws

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 van start

Met de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 doen de GGD’en samen met het RIVM opnieuw onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in Nederland. “De resultaten van dit onderzoek bieden ons belangrijke inzichten waarmee we de gezondheid en het welzijn van jongeren kunnen verbeteren”, vertelt Marije van Doorn, onderzoeker bij GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bleek dat meer dan de helft van de jongvolwassenen mentale klachten ervaart en een kwart zich sterk eenzaam voelt. De impact van de coronaperiode op jongeren was groot. “Dit roept vragen op over de gevolgen op lange termijn en de veerkracht van jongvolwassenen. Met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 willen we daar antwoord op krijgen”, aldus Van Doorn.

Vragenlijstonderzoek
De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een landelijk online vragenlijstonderzoek. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona. Bij GGD Noord- en Oost-Gelderland is in 2019 en in 2022 ook een Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd.

Doe mee
Ben jij een jongvolwassene tussen de 16 en 25 jaar? Tot en met 7 juli 2024 kun je de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl. Met je deelname maak je kans op een cadeaubon. De resultaten van dit onderzoek zijn voor de overheid, GGD’en en gemeenten van groot belang voor het maken van beleid en het ondernemen van actie om de gezondheid van jongvolwassenen te verbeteren. Van Doorn: “Hoe meer jongvolwassenen er meedoen, hoe beter.Elke bijdrage leidt tot een beter begrip van de gezondheidssituatie van jongvolwassenen en de uitdagingen waarmee deze groep te maken heeft. Er zijn geen goede of foute antwoorden, elke stem telt!”

Resultaten
Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en (bij voldoende deelname) gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2025 beschikbaar.

Gezondheidsonderzoek
De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronaperiode voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw.