nieuws

GGD Noord- en Oost Gelderland: Lentekriebels op basisscholen

Lentekriebels op basisscholen

Van 20 t/m 24 maart 2017 vindt op basisscholen in heel Nederland, waaronder 22 basisscholen in regio Noord- en Oost-Gelderland, de Week van de Lentekriebels plaats. Het thema van deze editie is ‘Respect’. Tijdens de projectweek leren kinderen van groep 1 tot en met 8 over hun lichaam, relaties, omgaan met sociale media en over zelfbeeld en seksuele weerbaarheid. Samen met Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) biedt GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten, of het organiseren van een ouderavond.

Gezonde en veilige ontwikkeling

Hoe zeg ik dat ik iemand lief vind? Als je getrouwd bent, moet je dan kinderen krijgen? Kinderen hebben allerlei vragen over seksualiteit. Ze hebben recht op eerlijke informatie, die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Door er op school aandacht aan te besteden, zijn kinderen beter voorbereid op veranderingen en leren ze na te denken over wat ze wel of niet willen. Seksualiteit wordt daardoor een onderwerp waar ze makkelijker en opener over kunnen praten. Dit helpt hen later weloverwogen en veilige keuzes te maken.

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is bedoeld als een stimulans om lessen te geven over relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Met de nieuwe digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’, een doorontwikkeling van het lespakket Relaties & Seksualiteit, wordt dat makkelijk gemaakt. Dit is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Op www.kriebelsinjebuik.nl zijn voorbeeldlessen te zien.