GGD presenteert resultaten derde coronapeiling (16-23 juni)

‘Ik ben gezond, mag niet klagen, maar vind de maatschappij ingewikkeld. Ik zie wel de noodzaak van de maatregelen, maar hoop dat we snel weer normaal mogen leven.’ Dit zei één van de deelnemers aan het vervolgonderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Corona treft ons allemaal! Daarom doet GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio NOG. Van 16 tot 23 juni vond een derde peiling plaats. Ruim 2500 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste twee peilingen deed de GGD in maart en april.

Angst en bezorgdheid nemen verder af

Nu het aantal ziekenhuisopnamen en de sterfte door het coronavirus daalt, zien we ook dat de angst onder de bevolking afneemt. In juni gaf 15% van de mensen aan bang te zijn door de situatie rondom corona. In maart was dit een stuk hoger: 38%.

Ook de bezorgdheid neemt af. In juni gaf minder dan de helft aan bezorgd te zijn, in maart was dat ruim driekwart. Mensen die bezorgd zijn, hebben (nog steeds) vooral zorgen over de gezondheid van zichzelf en naasten, maar nu ook over de komst van een mogelijke tweede coronagolf. Ook zien we dat ruim de helft (van de mensen die bezorgd zijn) zich zorgen maakt, omdat anderen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.

Welbevinden lijkt te verbeteren maar sociale contacten worden nog steeds gemist

Het gemiddelde rapportcijfer dat mensen hun leven geven is in juni een 7,4. Dit is hoger dan in maart en april (7,1). Mensen die alleen wonen scoren het laagst. De meeste mensen die een onvoldoende geven noemen als oorzaak dat ze last hebben van de huidige maatregelen.

Nog steeds missen veel mensen het afspreken met familie en vrienden, al zien we wel dat dit percentage afneemt (70% vs. 83% in april). De groep mensen die zich eenzaam voelt blijft met 18% even hoog als in de maanden maart en april. Verder zien we dat 7 op de 10 mensen lichamelijk contact missen.

Draagvlak voor de maatregelen neemt af

Ruim tweederde van de respondenten vindt dat de Nederlandse overheid voldoende maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een kwart vindt alle maatregelen die worden genomen overdreven. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de peiling van eind april en ruim 3,5 keer zoveel als in maart. Jongere volwassenen vinden de maatregelen vaker overdreven dan 65-plussers.

Veel mensen houden zich aan de maatregelen, maar we zien wel dat het lastiger wordt. In juni geeft nog 47% van de respondenten aan dat het hen (zeer) goed lukt om 1,5 meter afstand te houden, terwijl dit in maart en april nog boven de 70% lag. Ook lijken mensen minder vaak hun handen te wassen.

Weinig mensen met verkoudheidsklachten laten zich testen

Sinds 1 juni kan iedereen met verkoudheidsklachten zich laten testen op het coronavirus. Van mensen die in de afgelopen twee weken verkoudheidsklachten hadden, heeft slechts 1 op de 8 zich laten testen op het coronavirus. Veel genoemde redenen om niet te laten testen waren: de klachten zijn niet ernstig genoeg; ik denk dat het een normale verkoudheid is; ik vind testen onzin/niet nodig; de klachten waren snel weer over.