nieuws

GGD vraagt aandacht voor vrouwelijke genitale verminking (meisjes- vrouwenbesnijdenis)

Op 1 januari 2018 woonden in Nederland bijna 41.000 vrouwen die zijn besneden. Naar schatting lopen 4.200 meisjes de komende 20 jaar risico op besnijdenis. Dat blijkt uit onderzoek van Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen in opdracht van het ministerie van VWS.

Meisjesbesnijdenis, of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. In Nederland is VGV strafbaar. Daarbij maakt het niet uit door wie en waar de besnijdenis wordt uitgevoerd.

Wat doet de GGD?
GGD Noord- en Oost-Gelderlandwil niet alleen meisjesbesnijdenis voorkomen, maar ook goede nazorg geven aan vrouwen die al besneden zijn in het land van herkomst. Deze vrouwen kunnen problemen hebben op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied. Zij kunnen hiervoor naar het speciale ‘nazorgspreekuur’. Daar kunnen zij gratis en anoniem terecht met al hun vragen. Als dat nodig is, wordt een vrouw verwezen naar specialistische hulpverlening.

Signaleren

Ook geeft de GGD voorlichting aan instanties die contact hebben met deze groep vrouwen. Zij leren te signaleren en door te verwijzen naar goede nazorg. Scholen en kinderopvang zijn voor de zomervakantie geïnformeerd om mogelijke signalen van meisjesbesnijdenis te kunnen herkennen en hierop te anticiperen. Het komt namelijk vaak voor dat kinderen tijdens de vakantie in hun land van herkomst besneden worden.

Sleutelpersonen

GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD IJsselland werken nauw samen op het gebied van preventie van meisjesbesnijdenis en het nazorgspreekuur. Samen beschikken zij over een groep vrijwilligers, vrouwen en mannen, die uit verschillende landen komen waar VGV nog veel voorkomt.

Deze sleutelpersonen organiseren voorlichtingsbijeenkomsten of huiskamergesprekken. Zij leggen ook huisbezoeken af om een dreigende meisjesbesnijdenis te helpen voorkomen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over vrouwelijke genitale verminking opde website van Pharos.nl/thema/meisjesbesnijdenis-vgvVoor meer informatie over het inzetten van sleutelpersonen kunt u contact opnemen met Sunay Nuraydin, medewerker gezondheidsbevordering, tel.: 088 – 443 32 32, of mailen naar vgv@ggdnog.nl

Wilt u meer informatie over of een afspraak maken voor het nazorgspreekuur? Stuur dan een e-mail naar nazorgspreekuur@ggdnog.nl