bibliotheek epe

Heel Epe borrelt: themabijeenkomst rondom water

Bibliotheek Noord-Veluwe start een serie bijeenkomsten onder de naam “Heel Epe borrelt”. De bijeenkomsten gaan over de invloed van water op onze leefomgeving en over bewustwording van het belang van water.

De aftrap van deze bijeenkomsten is in de vorm van een waterborrel op zaterdag 26 maart. Inleider op het thema is Erwin van Andel, mede-initiator van het waterproject Maai Mahiu in Kenia en “Epe fietst voor water” namens Stichting Kenya Kinderen.

In volgende bijeenkomsten zal, op door de deelnemers te bepalen wijze, onderzoek worden gedaan naar een gezamenlijk gekozen subthema zoals watergebruik, watervervuiling, waterbeheer etc.

Meld je aan voor “Heel Epe borrelt” en denk actief mee over het thema water en het belang daarvan voor de toekomst.

Water gaat steeds meer invloed krijgen op onze woon- en leefomgeving.

Als gevolg van klimaatverandering en vervuiling slinkt de voorraad aan bruikbaar water, terwijl de vraag toeneemt. Ook in Nederland is waterschaarste geen ondenkbaar scenario en zijn er zorgen over de kwaliteit van het (drink)water. Drinkwaterbedrijven luiden de noodklok!


Beginnen er al ideeën te borrelen …?

Meld je dan via www.bibliotheeknoord-veluwe.nl aan voor de “waterborrel” op zaterdag 26 maart!

Praktische informatie

Datum: zaterdag 26 maart

Plaats: Bibliotheek Epe, Stationsstraat 16, 8161 CR  EPE

Aanvang: 15.00 uur Deelname is gratis