Kerk Oene

Hervormde Gemeente Oene – 11 april gebedskring

11 april – Gebedskring

Gebed: een thuis voor je hart! Voor de laatste keer van dit seizoen hopen we op donderdagavond 11 april samen te bidden. Een ieder van harte welkom!

We beginnen om 19.30 uur in de bovenzaal van de Ark. Gebed/voorbede nodig? Het is en blijft mogelijk om via mail of telefoon gebedspunten aan te leveren. Deze worden vertrouwelijk behandeld.

Egbert Dijkgraaf/ Karin Tellegen (tellegenkarin@gmail.com/ 641835)