nieuws

Hervormde Gemeente Oene – 15 december kerst 60+ middag

Op 15 december wordt de Kerst 60+ middag gehouden. Aanvang 15.30 uur.

Als u zich voor deze middag nog niet opgegeven hebt, wilt u dit dan deze week doen bij diaken Jaap Riphagen, Het Duivenslag 34, telnr. 06 237 288 13. We hopen en bidden om een gezegende Kerstmiddag waar we het geweldige heilsfeit mogen gedenken dat Christus geboren werd in de stal van Bethlehem.