Hervormde Gemeente Oene – 15 februari middag ouderen en alleenstaanden

15 februari – Middag voor ouderen en alleenstaanden

Op donderdag 15 februari om 14.30 uur komen de ouderen en alleenstaanden uit de gemeente bij elkaar in de Ark voor de maandelijkse contactmiddag. Ds. Mijnheer heeft de leiding en verzorgt de meditatie. Lulof Dalhuisen zal de samenzang begeleiden. Zoals op de vorige bijeenkomst al is gemeld, is ds. Van de Berg helaas verhinderd zijn afspraak na te komen. We hebben nu mevr. C. Rauwenhoff van Landgoed Tongeren in Epe bereid gevonden na de pauze te vertellen over het Landgoed Tongeren, het verleden, het heden en de toekomst. Er is veel over te vertellen en te laten zien, dus het wordt vast een interessante middag. Vroeger waren er zeven boerderijen; nu zijn er nog drie in bedrijf.

Meerderen zullen zich de jaarlijkse houtverkoop herinneren, waar men dan een houtperceel kon kopen, dat met paard en wagen werd opgehaald uit de Eper bossen. We nodigen u hartelijk uit en hopen ook nieuwe gezichten te zien. U bent allen hartelijk welkom. Hebt u nog vragen, bel dan even met Gerrie Riphagen, tel. 641376.

De Ouderencommissie