Hervormde gemeente Oene – 15 maart – Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden

15 maart – Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden

Op donderdag 15 maart houden we met onze ouderen en alleenstaanden de Paasmiddag. We beginnen om 14.30 uur in de Ark. Ds. Mijnheer heeft de leiding en verzorgt de Paasmeditatie. Dhr. Haverkamp verzorgt een presentatie getiteld: “Is ook ons Paaslam geslacht? Christus!”

over de lijdensweg vanuit het Oude Testament naar Pasen in het Nieuwe Testament. We nodigen allen hartelijk uit samen het lijden en sterven van de Heere Jezus te gedenken. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood moet sterven. Die grote liefde willen samen overdenken en bezingen. Vraag in uw omgeving aan leeftijdgenoten om samen deze middag te bezoeken. Het is ook een middag van ontmoeting met elkaar. Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met Gerrie Riphagen. Tel. 641376. Graag tot ziens in de Ark.

De Ouderencommissie