Kerk Oene

Hervormde gemeente Oene – 16 november – Middag voor ouderen en alleenstaanden

16 november – Middag voor ouderen en alleenstaanden

Op donderdag 16 november hopen we elkaar in de Ark te ontmoeten als ouderen en alleenstaanden in de gemeente. Gezellig om weer op deze wijze samen te zijn. Ds. Mijnheer zal de middag leiden en de meditatie houden.

Mevr. Joke Kraal van Woord en Daad hoopt in ons midden te zijn. Ze gaat voor ons een presentatie verzorgen over Aderlaten of Haarlemmerolie. We zullen een stukje geschiedenis horen over de gezondheidszorg van vroeger en ook van nu. Wat wist men vroeger van hygiëne of van gezondheid af? Kwakzalverij die er volop was. Hoe werden mensen vroeger behandeld en verzorgd? Zoals u weet zijn deze middagen voor de ouderen uit de gemeente. Maar vindt u dit een boeiend onderwerp, dan bent u ook hartelijk welkom. We hopen op een interessante middag. We beginnen om 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Zijn er nog vragen dan mag u bellen met Gerrie Riphagen, tel. 641376. Graag tot ziens.

De Ouderencommissie